NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění  upravuje  zákon  o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby  se  zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém  počtu  zaměstnanců  je  stanoven  ve  výši  4%. Náhradní plnění tak  lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V  případě, že  sami  nezaměstnáváte  potřebný  počet  zaměstnanců  se  zdravotním postižením, můžete  tuto  povinnost  splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50%  zaměstnanců se zdravotním postižením.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  • zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  • odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky v roce 2014 v hodnotě 172 354 Kč bez DPH organizaci, která je oprávněna poskytovat náhradní plnění, nebo
  • odvést do státního rozpočtu částku 61 555 Kč.

 

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2013 ve výši 24 622 Kč.

Bližší informace o problematice náhradního plnění 2014 na info@munaro.cz nebo tel.: +420 553 034 554.


Garance čerpání a odebírání zboží

Pro bezproblémové zajištění odběru zboží v rámci náhradního plnění v plné výši je třeba s poskytovatelem tohoto plnění uzavřít tzv. Rezervační smlouvu. Náhradní plnění lze čerpat i bez uzavřené Rezervační smlouvy. V takovém případě se však může stát, že Vám poskytovatel nebude schopný dodat náhradní plnění v požadovaném objemu. Jde o omezení vyplývající ze zákona, který poskytovatelům náhradního plnění stanovuje maximální roční limit.